TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 33/KH-LĐLĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia
An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15
(Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 năm 2013)

 Download file: Ke hoach HD to chuc Tuan le QG ve ATVSLD-2013.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung