TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 542/CV-LĐ, ngày 21 tháng 9 năm 2011

                                                  HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
 Download file: Tro cap mua trang phuc.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung