TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 66/BC-LĐLĐ, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CÔNG ĐOÀN TP CẦN THƠ
VÀ ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 Download file: BC ket qua Dai hoi CD cac cap 2012.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung