TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 83/KH-LĐLĐ, ngày 26 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên
và người lao động” theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

 Download file: KH Thuc hien Chuong trinh nang cao hoc van, ky nang nghe nghiep.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung