TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số:459/CTr-LĐLĐ, ngày 03 tháng 8 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII
 Download file: CHUONG TRINH HANH DONG LDLD TPCT THUC HIEN NGHI QUYET.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung