NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Thực hiện Chỉ Thị 59-CT/TW của Ban Bí Thư (khóaVII)

Thực hiện công văn số 847-CV/TU ngày 03/3/2010 của Thành ủy Cần Thơ, về việc thực hiện Chỉ thị 59-CT/TU của Ban Bí Thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi theo tinh thần thông báo kết luận số 305-TB/TW ngày 03/2/2010
 Download file: CV thuc hien Chi thi 59-CTTW cua Ban Bi thu (khoa_VII).doc (0.00KB)