TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ Thị 59-CT/TW của Ban Bí Thư (khóaVII)

Thực hiện công văn số 847-CV/TU ngày 03/3/2010 của Thành ủy Cần Thơ, về việc thực hiện Chỉ thị 59-CT/TU của Ban Bí Thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi theo tinh thần thông báo kết luận số 305-TB/TW ngày 03/2/2010
 Download file: CV thuc hien Chi thi 59-CTTW cua Ban Bi thu (khoa_VII).doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung