TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trả lời câu hỏi của bạn quangquang2020@yahoo.com.vn

      Câu hỏi của bạn  quangquang2020@yahoo.com.vn:  Anh chị ơi cho em hỏi Em đã đi làm tại một công ty nhưng khi em viết đơn xin nghỉ việc vì bệnh thì ban lãnh đạo công ty đó không giải quyết cho em nghỉ thậm chí cũng không trả tiền lương cho em. Em phải xử lý như thế nào? Anh chị tư vấn giúp em với?  

Chào bạn
Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn –Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ có nhận được email của bạn hỏi về vấn đề: Bạn xin nghỉ việc mà ban lãnh đạo công ty không giải quyết cho bạn nghỉ thậm chí cũng không trả tiền lương cho bạn”.
Vấn đề này Trung tâm chúng tôi xin trả lời bạn như sau:
Khoản 1 Điều 37Bộ Luật lao động năm 2012quy định: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
+ Trường hợp bạn xin nghỉ không đúng theo khoản 1 Điều 37 BLLĐ, Cty không giải quyết mà bạn vẫn nghỉ việc là vi phạm Điều 41 BLLĐ đó là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bạn có nghĩa vụ thực hiện theo Điều 43 BLLĐ như sau:
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
          Bạn nên liên hệ với Cty để tìm hiểu nguyên nhân nào tiền lương của bạn không được chi trả. Trường hợp Cty không khấu trừ tiền lương để bồi thường do vi phạm Điều 43, bạn có quyền khiếu nại đến lãnh đạo Cty và Ban chấp hành công đoàn (nếu có Công đoàn), hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi Cty bạn đặt trụ sở để xem xét giải quyết.
Trân trọng.