TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐIỀU ĐỘNG VÀ CHỈ ĐỊNH CHỨC DANH BÍ THƯ CHI BỘ

            Chiều ngày 11/01/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Bí thư & Phó Bí thư Chi bộ 1 đối với đ/c Nguyễn Thị Phương Kiều – giữ chức Bí thư Chi bộ 1 và đ/c Nguyễn An Dũng – giữ chức Phó Bí Thư Chi bộ 1.

            Chiều ngày 11/01/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Bí thư & Phó Bí thư Chi bộ 1 đối với đ/c Nguyễn Thị Phương Kiều – giữ chức Bí thư Chi bộ 1 và đ/c Nguyễn An Dũng – giữ chức Phó Bí Thư Chi bộ 1. Đồng thời điều động & chỉ định đ/c Đỗ Thị Ngọc Phượng giữ chức vụ Bí thư Chi Bộ 4. Qua đó, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phốkhông ngừng củng cố và khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./.
Tin, ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo