TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ban Chấp hành Liên đoàn lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2016

 Ngày 01/4, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2016. Trong quý 1, Liên đoàn lao động quận Bình Thủy tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở  trực thuộc phối hợp với cơ quan, đơn vị chăm lo, tặng quà tết và trả lương thưởng Tết cho 3.896 công nhân, viên chức, lao động, với số tiền trên 11,5 tỉ đồng. 

           Ngày 01/4, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2016
            Trong quý 1, Liên đoàn lao động quận Bình Thủy tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở  trực thuộc phối hợp với cơ quan, đơn vị chăm lo, tặng quà tết và trả lương thưởng Tết cho 3.896 công nhân, viên chức, lao động, với số tiền trên 11,5 tỉ đồng. Vận động xây dựng  2 “Mái ấm công đoàn” từ Quỹ “Vòng tay nhân ái” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, mỗi mái ấm trị giá 20 triệu đồng.  Bên cạnh đó, Liên đoàn lao đông quận tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và học tập làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong quý, các công đoàn cơ sở đã đăng ký thực hiện 20 mô hình “Dân vận khéo, 1 công trình gắn biển chào mừng các ngày lịch sử năm 2016, 50 công trình sản phẩm và 241 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
          Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn lao động quận Bình Thủy đạt được trong quý 1 năm 2016 và định hướng một số nội dung hoạt động trọng tâm mà Ban chấp hành LĐLĐ quận cần quan tâm trong quý 2 như: tập trung công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến công nhân, viên chức, lao động, tập trung công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ nơi làm việc, xây dựng đơn vị-cơ quan văn hóa, văn minh, an toàn.
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG Q. BÌNH THỦY