TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

          Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức và đánh giá việc thực hiện nghị quyết năm 2015, đề ra phương hướng năm 2016, sáng ngày 25/02/2016, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. Đến dự Hội nghị, có bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan cùng 16 cán bộ công chức, người  lao động tham dự. 

          Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức và đánh giá việc thực hiện nghị quyết năm 2015, đề ra phương hướng năm 2016, sáng ngày 25/02/2016, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. Đến dự Hội nghị, có bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan cùng 16 cán bộ công chức, người  lao động tham dự. Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn và được nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2015; kết quả hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân.
           Hội nghị đã đúc kết những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong năm 2015 để tiếp tục phát huy các mặt ưu điểm, đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2016. 
          Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề còn hạn chế  để cơ quan tiếp tục phát triển tốt hơn. Hội nghị đã tạo được sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của tập thể cơ quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra năm 2016.
          Dịp này, lãnh đạo Ban đã công bố Quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho 1 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, 2015” và trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc  năm 2015” cho 03 phòng nghiệp vụ.
Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố