NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh

Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 03/10/2013.

Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 03/10/2013.