ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn hỏi: Bên công ty chồng bạn làm việc Giám đốc có quy định nếu như ngày phép và ngày nghỉ bù nếu ai không nghỉ hết của năm đó thì sẽ bỏ hết không được trả bất cứ khoảng tiền nào, như vậy có đúng hay không và khiếu nại ở đâu?

Bạn hỏi:Bên công ty chồng bạn làm việc Giám đốc có quy định nếu như ngày phép và ngày nghỉ bù nếu ai không nghỉ hết của năm đó thì sẽ bỏ hết không được trả bất cứ khoảng tiền nào, như vậy có đúng hay không và khiếu nại ở đâu?
Ngọc Bích (ngocbich040@gmail.com)
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời  như sau:
Căn cứ khoản 1 - Điều 114 – Bộ luật Lao động 2012 quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau:
1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.
Theo như bạn cung cấp thông tin thì trường hợp bên Công ty chồng bạncóquy định như trên là chưa đúng với quy định của pháp luật.
Bạn có thể yêu cầu Ban Chấp hànhcông đoàn cơsở Công ty tham mưu cho BanGiám đốc của công tyđiều chỉnh lại quy định trên.
 
Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ