ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn hỏi: Em đã ký hợp đồng không xác định thời hạn ,trong quá trình em luôn hoàn thành nhiệm vụ và Em không sai phạm quy định của công ty, nhưng ngày 10/6/2016 công ty có ra thông báo chấm dứt HĐLĐ với em. Cty đưa ra lí do tái cơ cấu, nhưng không...

Bạn hỏi: Em đã ký hợp đồng không xác định thời hạn ,trong quá trình em luôn hoàn thành nhiệm vụ và Em không sai phạm quy định của công ty, nhưng ngày 10/6/2016 công ty có ra thông báo chấm dứt HĐLĐ với em. Cty đưa ra lí do tái cơ cấu, nhưng không thỏa thuận với em mà đưa ra thông báo chấm dứt HĐ sau 45 ngày kể từ ngày ra thông báo. Em xin được tư vấn là công ty ra thông báo như vậy có đúng hay sai? và e có được đền bù gì hay không. Em làm ở công ty cp dl Cần Thơ chi nhánh trung tâm điều hành du lịch.
                                                                                                                                                                                                                                             Phụng Âm đinh Tiểu Hạnh, Email: dinhphungkhiet@yahoo.com.
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời như sau:
Trong trường hợp công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động thì:
"1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.
Như vậy, Do thay đổi cơ cấu (theo qui định Điều 44-Bộ Luật lao động năm 2012) Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, báo trước cho người lao động 45 ngày kể từ ngày có thông báo và phải chi trả trợ cấp mất việc theo quy định tại Điều 49 - Bộ Luật Lao động năm 2012.
 
Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ