ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn hỏi: Em là công nhân ở Công Ty TNHH Trái Cây MeKong. Em muốn hỏi là thời gian làm việc theo quy định là 8 tiếng. Nếu em làm hơn 8 tiếng thì những giờ làm hơn đó phải tính lương 1.5 đúng không ạ? Và ngày Chủ nhật nếu Công ty bắt đi làm thì có phải...

Bạn hỏi: Em là công nhân ở Công Ty TNHH Trái Cây MeKong. Em muốn hỏi là thời gian làm việc theo quy định là 8 tiếng. Nếu em làm hơn 8 tiếng thì những giờ làm hơn đó phải tính lương 1.5 đúng không ạ? Và ngày Chủ nhật nếu Công ty bắt đi làm thì có phải tính 2 không ạ? Nếu đúng thì khi Công ty không thực hiện như vậy, chỉ trả lương cho Công nhân chúng em đúng theo lương cb, không có tính thêm gì thì Công nhân bọn em phải đi đâu để đòi công bằng ạ?
                                   Minhth, Email: minhthu07011@gmail.com
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, thì:
1. Người lao động (NLĐ) được trả lương làm thêm giờ theo khoản 1, Điều 97 BLLĐ được quy định như sau:
a) NLĐ hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;
b) NLĐ hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.
2. Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
3. NLĐ làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
4. NLĐ làm việc vào ban đêm theo khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết…
Như vậy, đối chiếu với các quy định trên bạn làm đơn gởi đến Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty thực hiện đúng chế độ theo quy định hiện hành của Chính phủ nếu không được đáp ứng bạn có thể làm đơn gởi đến Thanh tra Sở Lao động – TBXH nơi Công ty đặt trụ sở để yêu cầu cơ quan này can thiệp..

Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ