NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Bạn hỏi:Cô bạn năm nay 59 tuổi, sau khi đủ điều kiện về hưu lãnh lương hưu hằng tháng thì cô bạn vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, nhưng ký hợp đồng lao động từng năm không tham gia BHXH, trong HĐLĐ có ghi mức lương đã bao gồm HHXH, BHYT, BHTN. Vậy.....

Bạn hỏi:Cô bạn năm nay 59 tuổi, sau khi đủ điều kiện về hưu lãnh lương hưu hằng tháng thì cô bạn vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, nhưng ký hợp đồng lao động từng năm không tham gia BHXH, trong HĐLĐ có ghi mức lương đã bao gồm HHXH, BHYT, BHTN. Như vậy khi cô em nghỉ việc có được hưởng trự cấp thôi việc của công ty hay không?
                                                        Lâm Mỹ Cảnh (mycanhph@yahoo.com)
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời  như sau:
Theo Điều 48 – Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi viejc đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt HĐLĐ quy định tại các khoản 1,2,3,5,6,7,7 và 10, Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012
Vì vậy, đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí, mà tiếp tục hợp đồng làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, khi chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.
Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ