NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
I/- Quy định chung: 1/- Thực hiện Chỉ thị 01/CT.TLĐ ngày 26/2/2010, trong đó có nghiêm cấm CĐ các cấp vận động các loại quỹ ...
Ngày 18/12/2008, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán - tài chính năm 2009 cho các cán bộ phụ trách công tác kế toán- tài chính thuộc các CĐCS
Tại lớp tập huấn, Đ/c Lê Thị Lan Hương- UVTV- Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ đã triển khai Quyết định số ...
Triển khai quyết định của Thủ tướng về việc DN FDI trích nộp kinh phí CĐ
Đó là nội dung cuộc họp do LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 4.12 với đại diện Sở KHĐT, Sở Tài chính, Ban quản lý ...
Hội nghị tập huấn kế toán tài chính năm 2007
Nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản về công tác thu, chi tài chính CĐ năm 2007. Triển khai một số biểu mẫu mới về dự toán ...
Thông tư Hướng dẫn đóng và thu phí Công đoàn
Đoàn phí Công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ ...
Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Tổng LĐLĐ VN về hướng dẫn trích nộp kinh phí CĐ
Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; - ...