TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn năm 2015

         Sáng  ngày 04 tháng 04 năm 2016 Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Phạm Hồng Duyên, đoàn viên công đoàn là công nhân lao động thuộc CĐCS công ty TNHH Thuận Hưng, địa chỉ  số 17 khu vực 5 phường Ba Láng quận Cái Răng TP Cần Thơ.

             Sáng  ngày 04 tháng 04 năm 2016 Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Phạm Hồng Duyên, đoàn viên công đoàn là công nhân lao động thuộc CĐCS công ty TNHH Thuận Hưng, địa chỉ  số 17 khu vực 5 phường Ba Láng quận Cái Răng TP Cần Thơ.
            Căn nhà được xây dựng với số tiền trên diện tích 13 x 4,2 mét  được hỗ trợ từ  Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” với số tiền 40.000.000 đồng, gia đình đóng góp thêm 21.000.000 đồng và ngày công để xây dựng căn nhà được khang trang hơn.
                                                            Tin ảnh:  Liên đoàn Lao động Quận Cái Răng