NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG CNVCLĐ NĂM 2014 Các CĐCS Cụm I & III
Tiến tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2014). Ngày 28/6/2014, tại Hội trường Trường Đại học ...
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ (2008 - 2013) và thông qua ...
Hội thảo định hướng xây dựng nội dung Nghị quyết ĐH X CĐ Việt Nam
LĐLĐ thành phố đăng cai tổ chức Hội thảo về định hướng chuẩn bị nội dung Đại hội X CĐ Việt Nam, đánh giá hoạt động CĐ năm 2006 ...