NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Quy định chấm điểm CĐVM HCSN 2010
 Download file: Qui dinh cham diem CDVM - HCSN.doc (0.00KB)
Mẫu đăng ký CĐVM - Mẫu 2
 Download file: Mau dang ky CDVM -2.doc (0.00KB)