TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ HUYỆN VĨNH THẠNH TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA

Phụ nữ là thành phần đặc biệt trong gia đình và xã hội, xác định vị trí đó, từ khi có Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ, Luật Bình đẳng giới, chiến lược và chương trình quốc gia về Bình đẳng giới của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện thông qua Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho giới nữ trên các lĩnh vực, góp phần giúp cho phụ nữ từng bước giải phóng mình vươn lên ngang tầm với nam giới.

Phụ nữ là thành phần đặc biệt trong gia đình và xã hội, xác định vị trí đó, từ khi có Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ, Luật Bình đẳng giới, chiến lược và chương trình quốc gia về Bình đẳng giới của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện thông qua Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho giới nữ trên các lĩnh vực, góp phần giúp cho phụ nữ từng bước giải phóng mình vươn lên ngang tầm với nam giới.
 

Ngày 23 tháng 4 năm 2014 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã tiếp Đoàn kiểm tra thành phố về kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Tươi - UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng - UVTV -Trưởng Ban dân vận Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH thành phố - trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và đồng chí đã chỉ đạo huyện trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên tuyền Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết số 57/NQ-CP của chính phủ, phối hợp lồng ghép các hoạt động với các ngành chức năng, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển.

Tin, ảnh: LhĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh