TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2015

          Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 14/02/2015, Bệnh viện Đa khoa Ô Môn tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 84 đại biểu, đại diện cho 238 cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 14/02/2015, Bệnh viện Đa khoa Ô Môn tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 84 đại biểu, đại diện cho 238 cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện.
       Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014; công tác thi đua; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính và các quy chế như: quy chế nâng lương, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan...Đồng chí Giám đốc Phạm Hoàng Diệu- thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp thấu đáo các kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động.
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn tại đơn vị trong năm 2014; Tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcBệnh viện tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết đã được thông qua, đặc biệt, các chỉ tiêu: 100% cán bộ CNVCLĐ được tuyên truyền học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết Công đoàn; 100% cán bộ CNVCLĐđóng góp các loại quỹ theo qui định; 100% tập thể và cán bộ CNVCLĐ đạt chuẩn phấn đấu về y đức và giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc.

            Tin & ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn