TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ngày 15/02/2017, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận...
 


      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ngày 15/02/2017, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; đồng chí Phạm Hoàng Diệu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn và 76 đại biểu, đại diện cho 252 cán bộ, công chức Bệnh viện.
      Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016; công tác thi đua; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính và các quy chế như: quy chế nâng lương, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan...các kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động đã được giải đáp thấu đáo.
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn tại đơn vị trong năm 2016; Tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức Bệnh viện tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết đã được thông qua, đặc biệt, các chỉ tiêu: 100% cán bộ CNVCLĐ được tuyên truyền học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết Công đoàn; 100% cán bộ CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ theo qui định; 100% tập thể và cán bộ CNVCLĐ đạt chuẩn phấn đấu về y đức và giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn