TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH CHO NGHIỆP ĐOÀN XE MÔ TÔ KHÁCH

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt với Ban chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt với Ban chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.
 
 
Sáng ngày 19 tháng 05 năm 2014 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đoàn viên Nghiệp đoàn xe Moto khách phường Thốt Nốt.
Đến dự buổi lễ khai giảng có Thượng tá Trần Kiến Quản - Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự; Đ/c Đỗ Văn Tám - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; đồng chí Phan Văn Phước - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt và 67 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xe mô tô khách phường Thốt Nốt.
 
Thông qua lớp học các báo cáo viên sẽ triển khai các nội dung như: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng – An ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; Những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế-xã hội trong tình hình mới.
 
Đây là một việc làm rất cần thiết đối với các ngành đoàn thể trong quận, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là công nhân lao động hiểu rõ thêm về kiến thức quốc phòng – an ninh trong giai đoạn hiện nay.
 
Tin, ảnh: Phan Văn Phước - Liên đoàn Lao động Thốt Nốt 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung