TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO NGHIỆP ĐOÀN XE MÔ TÔ KHÁCH

          Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Ban chỉ huy quân sự và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thốt Nốt về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong Nghiệp đoàn xe mô tô khách trên địa bàn quận.

              Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Ban chỉ huy quân sự và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thốt Nốt về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong Nghiệp đoàn xe mô tô khách trên địa bàn quận.
             Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đoàn viên Nghiệp đoàn xe mô tô khách phường Thới Thuận.Đến tham dự buổi lễ khai giảng có ông Trần Minh Dũng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt; Thượng tá Đoàn Quốc Trí - Phó Trưởng Công an quận; Trung tá Nguyễn Trần Tổng - Phó Ban chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt; ông Phan Văn Phước - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; cùng 64 đoàn viên Nghiệp đoàn xe mô tô khách phường Thới Thuận.
              Phát biểu khai giảng với lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ông Trần Minh Dũng Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã hoan nghênh tinh thần vượt khó, ý thức chấp hành luật giao thông và mạnh dạn đấu tranh chống tội phạm của lực lượng đoàn viên Nghiệp đoàn xe mô tô phường Thới Thuận, đồng thời nhắc nhở đoàn viên Nghiệp đoàn cố gắng sắp xếp công việc gia đình, tham gia tốt khóa bồi dưỡng. Qua hai ngày học tập Ban Tổ chức lớp sẽ triển khai những nội dung cơ bản như đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; về tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và các biện pháp phòng chống các loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc xâm nhập địa bàn.
            Kết thúc khóa bồi dưỡng Ban Tổ chức lớp cấp giấy chứng nhận cho các đoàn viên tham dự. Ban Tổ chức lớp cũng kiến nghị với Hội đồng quốc phòng an ninh quận đưa vào kế hoạch bồi dưỡng hàng năm cho lực lượng đoàn viên Nghiệp đoàn xe mô tô khách các phường, bởi đây là lực lượng khá lớn có mặt thường xuyên ở các điểm nhạy cảm.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt