NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ Tài chính – Kế toán Công đoàn năm 2014

          Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ tài chính – kế toán Công đoàn cơ sở năm 2014. Đến dự tập huấn có đồng chí Phạm Gia Ngọ - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm tư vấn pháp luật, kế toán đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, 220 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách Công đoàn làm công tác kế toán tại các Liên đoàn Lao động, Công đoàn Giáo dục quận huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp, Công đoàn Viên chức và cán bộ các công đoàn cơ sở.

     
       
         Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ tài chính – kế toán Công đoàn cơ sở năm 2014. Đến dự tập huấn có đồng chí Phạm Gia Ngọ - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm tư vấn pháp luật, kế toán đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, 220 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách Công đoàn làm công tác kế toán tại các Liên đoàn Lao động, Công đoàn Giáo dục quận huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp, Công đoàn Viên chức và cán bộ các công đoàn cơ sở.
        Qua lớp tập huấn, đã cung cấp có hệ thống những văn bản mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về tài chính Công đoàn cơ sở, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý tài chính – kế toán ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở. Giúp cho các kế toán công đoàn  các cấp thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài chính – kế toán, Công đoàn cơ sở quản lý chặt chẽ đúng theo tiêu chuẩn, chế độ quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
       Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của Liên đoàn Lao động thành phố do Ban Tài chính chủ trì tập huấn, đồng thời là dịp để cán bộ Công đoàn trao đổi thông tin, trang bị kiến thức nghiệp vụ để tác nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng quy định tài chính của ngành.
Tin, ảnh:Bích Phượng – Ban Tài chính