TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BUỔI TRAO TẶNG SỐ TIỀN VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “NGHĨA TÌNH HOÀNG SA- TRƯỜNG SA” CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

           Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi CCVCLĐ tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã có công văn liên tịch kêu gọi đoàn viên và người lao động toàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ hưởng ứng cuộc vận động, đóng góp mỗi người một ngày lương để giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân sửa chữa các tàu bị hư hại, mua sắm các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; giúp gia đình các lực lượng chấp pháp và ngư dân gặp khó khăn, đồng thời đóng góp xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma.
           Sáng ngày 25/8/2014, tại Văn phòng Báo Lao động – TP.Cần Thơ, đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã tiến hành trao số tiền vận động được từ CCVCLĐ ngành Giáo dục gửi đến Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động là 444.390.500 đồng.

           
            Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi CCVCLĐ tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã có công văn liên tịch kêu gọi đoàn viên và người lao động toàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ hưởng ứng cuộc vận động, đóng góp mỗi người một ngày lương để giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân sửa chữa các tàu bị hư hại, mua sắm các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; giúp gia đình các lực lượng chấp pháp và ngư dân gặp khó khăn, đồng thời đóng góp xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma.
           Sáng ngày 25/8/2014, tại Văn phòng Báo Lao động – TP.Cần Thơ, đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã tiến hành trao số tiền vận động được từ CCVCLĐ ngành Giáo dục gửi đến Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động là 444.390.500 đồng.
          Thay mặt Báo Lao động, ông Nguyễn Phấn Đấu, phụ trách Văn phòng Báo Lao động đã tiếp nhận số tiền này, đồng thời chân thành gửi lời cảm ơn đến đội ngũ công chức, viên chức- lao động ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã có sự chung sức, chung lòng, đóng góp thiết thực cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
                         Tin, ảnh: Vĩnh Hiên – CĐ ngành GD&ĐT TP Cần Thơ