TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẬP HUẤN “KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÔ

      Ngày 17/9/2016, Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng cho nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã” tại các đơn vị trực thuộc. Tham gia khóa đào tạo có...
 

 
      Ngày 17/9/2016, Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng cho nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã” tại các đơn vị trực thuộc. Tham gia khóa đào tạo có Lãnh đạo Bưu điện TP Cần Thơ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, viên chức chuyên môn quản lý văn hóa xã và toàn thể nhân viên tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
      Chương trình tập huấn đã tập trung giới thiệu về định hướng phát triển kinh doanh tại Bưu điện - Văn hóa xã năm 2016; Thực trạng hoạt động văn hóa xã tại Bưu điện thành phố Cần Thơ. Hướng dẫn bán hàng các dịch vụ. Kỷ năng bán hàng cho nhân viên văn hóa xã. Cơ chế, quyền lợi cụ thể cho nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Hoạt động bán hàng qua kênh cộng tác viên. Hướng dẫn sử dụng máy tính cơ bản. Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán quản lý doanh thu trên Excel… Lớp tập huấn cũng dành thời gian để thảo luận và chia sẽ kinh nghiệm bán hàng tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã; những vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã trong tổ chức kinh doanh và mong muốn đề xuất của nhân viên Văn hóa xã để kinh doanh tại điểm Văn hóa xã đạt hiệu quả cao nhất.
      Thông qua lớp tập huấn giúp nhân viên văn hóa xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động hơn trong kinh doanh để triển khai các dịch vụ và sản phẩm hàng hóa đến người dân; góp phần đẩy mạnh kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Tin, ảnh: MINH KHUYÊN – CĐCS Bưu điện thành phố Cần Thơ