NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

      Sáng ngày 25/01/2017, Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 với sự tham gia của 75 đại biểu đại diện cho hơn 300 CBCNV của đơn vị tham dự hội nghị.
 


      Sáng ngày 25/01/2017, Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 với sự tham gia của 75 đại biểu đại diện cho hơn 300 CBCNV của đơn vị tham dự hội nghị.
      Năm 2017, Bưu điện TP Cần Thơ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổng doanh thu năm 2016 đạt 128,603 tỷ đồng, bằng 100,7% KH năm, tăng 24% so thực hiện năm 2015. Doanh thu tính tiền lương thực hiện 71,961 tỷ đồng, đạt 107,6 % kế hoạch, tăng 11,4 % so với thực hiện năm 2015. Tổng chi phí thực hiện 139,882 tỷ đồng, bằng 106,2 % kế hoạch năm 2016. Chênh lệch thu chi: -3,989 tỷ đồng, bằng 150,6% so kế hoạch 2016.
      Hội nghị đã thảo luận và thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016, Thỏa ước lao động tập thể và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2017. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2018. Thông qua việc sửa đổi Nội quy quy chế nội bộ của đơn vị .
      Hội nghị cũng đã biểu quyết sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế, Quy định nội bộ. Lấy phiếu góp ý về năng lực, phẩm chất cán bộ; giới thiệu cán bộ kế cận; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại cấp Bưu điện thành phố.
      Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BĐTP Cần Thơ đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBCNV trong năm qua. góp phần cùng đơn vị hoàn thành vượt mức KH SXKD. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, KH SXKD năm 2017, đồng chí đề nghị đơn vị đoàn kết, tập trung triển khai KH SXKD năm 2017 với trách nhiệm và quyết tâm cao. Tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có để phát triển SXKD, mở rộng dịch vụ, khai thác tối đa nguồn thu…, tiết kiệm chi phí; Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; sắp xếp kiện toàn tổ chức SXKD, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng, giám việc thực hiện để đạt hiệu quả cao. Quan tâm phổ biến triển khai các cơ chế, chính sách được thông qua tại Hội nghị đến 100% CBCNVC-LĐ, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện.
      Toàn thể CBCNV Bưu điện TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động Bưu điện TP Cần Thơ năm 2017, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu KH năm 2017 được giao. Tổng doanh thu phấn đấu đạt 162,232 tỷ đồng, tăng 26,1% so dự kiến thực hiện năm 2016, doanh thu tính lương đạt 94,506 tỷ đồng, tăng 31,3% so thực hiện năm 2016. Tổng chi phí 161,323 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi phấn đấu + 1,939 tỷ đồng.
                                                 
Tin, ảnh: Minh Khuyên – CĐCS Bưu điện thành phố