TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI LUẬT BHXH, BHYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2016

      Nhằm phổ biến, cập nhật kịp thời, nâng cao kiến thức về quy định, quy trình quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; ngày 04/08/2016 Bưu điện thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị...


      Nhằm phổ biến, cập nhật kịp thời, nâng cao kiến thức về quy định, quy trình quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; ngày 04/08/2016 Bưu điện thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2016. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo Bưu điện thành phố, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; kế toán trưởng, kế toán chuyên quản, chuyên quản dịch vụ, cán bộ trực tiếp chi trả bảo hiểm xã hội; cán bộ quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội.
      Lớp tập huấn đã triển khai những nội dung cơ bản quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn ban hành kèm theo quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, chế độ bảo hiểm xã hội một lần, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Hướng dẫn công tác quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Công tác quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng; Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp; Quy trình chi hỗ trợ học nghề; quy trình chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Hướng dẫn quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
      Tại Hội nghị các vướng mắc về thủ tục, quyền lợi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết kịp thời.
      Thông qua Hội nghị giúp các học viên nắm bắt được những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để thực hiện tốt quy trình thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Tin, ảnh: Minh Khuyên – CĐCS Bưu điện thành phố Cần Thơ