NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

      Nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và đội ngũ An toàn vệ sinh viên. Ngày 02/7/2016 Bưu điện thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ...

 
      Nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và đội ngũ An toàn vệ sinh viên. Ngày 02/7/2016 Bưu điện thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 30 đối tượng là cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trực thuộc. Lớp tập huấn do giảng viên ATVSLĐ thành phố Cần Thơ giảng dạy.
       Tại lớp tập huấn học viên đã được thông tin các văn bản pháp luật mới, các quy định mới về công tác PCCC của Nhà nước đã ban hành, giới thiệu về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn, An toàn vệ sinh viên về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chính sách, chế độ về bảo hộ lao động của Nhà nước và Tổng công ty đối với người lao động. Kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn. Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc…. Các học viên đã được giảng viên cung cấp một số vụ tai nạn điển hình, được trao đổi kinh nghiệm về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động.
      Bên cạnh đó, lớp tập huấn đã triển khai chương trình “Đổi mới Bưu cục và phong cách phục vụ của Giao dịch viên Bưu điện”, nhiệm vụ của An toàn viên trong việc đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người tổ chức sắp xếp lại các Bưu cục theo tiêu chí “Sạch – Gọn – Đẹp” đảm bảo khoa học, gọn gàng, sạch sẽ, thân thiện, nâng cao sức khỏe cho người lao động, tăng năng suất lao động. Giám sát việc thực hiện và duy trì 5S tại các Bưu cục giao dịch, Bưu cục khai thác, Bưu cục phát theo quy định của Tổng Công ty và đơn vị.
      Cuối buổi tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch về ATVSLĐ-PCCC để đánh giá kết quả.
      Việc tổ chức tập huấn bảo hộ lao động cho cán bộ công đoàn và An toàn vệ sinh viên luôn được Bưu điện thành phố quan tâm tổ chức hàng năm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV; tạo điều kiện làm việc tốt, giúp CBCNV an tâm, phấn khởi trong công tác, tăng năng suất lao động, đảm bảo trong an toàn trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

Tin, ảnh: MINH KHUYÊN - CĐCS Bưu điện thành phố Cần Thơ