TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và An toàn vệ sinh viên

           Nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và đội ngũ An toàn vệ sinh viên. Ngày01/8/2015  Bưu điện thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 40 đồng chí là cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trực thuộc. Lớp tập huấn do giảng viên Phan Thông Huấn ATVSLĐ thành phố Cần Thơ giảng dạy.

           Nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và đội ngũ An toàn vệ sinh viên. Ngày01/8/2015  Bưu điện thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 40 đồng chí là cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trực thuộc. Lớp tập huấn do giảng viên Phan Thông Huấn ATVSLĐ thành phố Cần Thơ giảng dạy.
           Tại lớp tập huấn học viên đã được giới thiệu mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chính sách, chế độ về bảo hộ lao động của Nhà nước và Tổng công ty đối với người lao động. Kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn. Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc….Các học viên đã được giảng viên cung cấp một số vụ tai  nạn điển hình, được trao đổi kinh nghiệm về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động. Cuối buổi tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch về ATVSLĐ-PCCC để đánh giá kết quả.
           Việc tổ chức tập huấn bảo hộ lao động cho cán bộ công đoàn và An toàn vệ sinh viên luôn được Bưu điện thành phố quan tâm tổ chức hàng năm, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV; đồng thời giúp CBCNV an tâm, phấn khởi trong công tác, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.
TIN, ẢNH: MINH KHUYÊN

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung