TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN KẾT HỢP VỚI NHẬN KẾT QUẢ THÔNG QUA BƯU CHÍNH

      Ngày 06/10/2016, Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với nhận kết quả thông qua Bưu chính


      Ngày 06/10/2016, Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với nhận kết quả thông qua Bưu chính.
      Dịch vụ tiếp nhận, đăng ký trực tuyến, chuyển phát kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, phát tận tay và các dịch vụ gia tăng khác theo yêu cầu của khách hàng.
      Theo hợp đồng cung ứng dịch vụ Bưu điện thành phố Cần Thơ và Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cùng hợp tác cung cấp dịch vụ Bưu chính, đăng ký trực tuyến trong việc tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và chuyển phát kết quả hồ sơ lý lịch của Sở Tư pháp đến khách hàng có như cầu sử dụng, tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ.
      Việc triển khai cung ứng dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua Bưu điện, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm cung cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời giảm tải áp lực công việc cho các cơ quan công quyền.
      Trong thời gian qua, Bưu điện thành phố và Sở Tư Pháp thành phố đã triển khai tốt hợp đồng cung cấp dịch vụ Chuyển phát trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp qua hệ thống Bưu điện được ký kết vào ngày 02/01/2014, qua 02 năm thực hiện đã tạo niềm tin cho người dân sử dụng dịch vụ, không xảy ra trường hợp thất lạc hồ sơ hay phản ánh khiếu nại của công dân.  
      Phát biểu tại buổi ký kết, đại diện hai bên: Sở Tư Pháp thành phố và Bưu điện thành phố sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giới thiệu dịch vụ rộng rãi đến người dân được biết và sử dụng dịch vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, góp phần triển khai có hiệu quả dịch vụ và thực hiện tốt cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Minh Khuyên – CĐCS Bưu điện thành phố