TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Các cấp công đoàn thành phố đăng ký thực hiện 1.637 sáng kiến

   (CT) – Ngày 8-4-2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn quý I-2015. Trong quý, LĐLĐ TP Cần Thơ đã hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình trả lương, thưởng, Tết chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn đi thăm và trao 1.050 phần quà cho công nhân lao động,... 

             (CT) – Ngày 8-4-2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn quý I-2015.
            Trong quý, LĐLĐ TP Cần Thơ đã hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình trả lương, thưởng, Tết chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn đi thăm và trao 1.050 phần quà cho công nhân lao động,... với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố phát triển thêm 1.336 đoàn viên mới, thành lập 12 CĐCS… Các cấp công đoàn đã đăng ký 1.637 đề tài sáng kiến, 33 mô hình dân vận khéo, 9 công trình thi đua (tổng giá trị 9 công trình là 71 tỉ đồng, ước tính làm lợi cho Nhà nước 785 triệu đồng). Các CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 89,4%; tổ chức Hội nghị người lao động đạt 44%;…
            Trong thời gian tới, LĐLĐ TP tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức thực hiện tốt “Tháng Công nhân” năm 2015; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua Tổng LĐLĐ và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX; đăng ký và thực hiện các danh hiệu thi đua, công trình sản phẩm, đề tài sáng kiến, phần việc thi đua;…
Tin: H. Vân; ảnh: Xuân Nguyên