TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÁC CĐCS TRƯỜNG HỌC CỤM THI ĐUA SỐ 3 BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014

         Thực hiện Hướng dẫn số 478/HD-LĐLĐ ngày 09/8/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc phân Cụm thi đua và hoạt động Cụm thi đua; Căn cứ Hướng dẫn số 643/HD-LĐLĐ ngày 23/11/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc chấm điểm tôn vinh theo Cụm thi đua, vào lúc 08g00 sáng ngày 14/8/2014 tại phòng họp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ đã diễn ra buổi họp bình xét và suy tôn các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 về những thành tích đã đạt được trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.

       
          Thực hiện Hướng dẫn số 478/HD-LĐLĐ ngày 09/8/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc phân Cụm thi đua và hoạt động Cụm thi đua; Căn cứ Hướng dẫn số 643/HD-LĐLĐ ngày 23/11/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc chấm điểm tôn vinh theo Cụm thi đua, vào lúc 08g00 sáng ngày 14/8/2014 tại phòng họp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ đã diễn ra buổi họp bình xét và suy tôn các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 về những thành tích đã đạt được trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.
           Tham dự buổi họp bình xét thi đua có mặt đại diện 07 đơn vị thuộc Cụm Thi đua 3 khối Giáo dục gồm: Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Y dược, Công đoàn Trường Đại học Tây Đô, Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ và Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ.
          Trên cơ sở nội dung nhận xét và phần tự chấm điểm của 07 đơn vị dựa trên các tiêu chí đã quy định từ đầu năm học 2013-2014. Các đơn vị tiến hành chấm chéo theo sự phân công của đồng chí Cụm trưởng. Kết quả các đơn vị thuộc Cụm thi đua 3 đều đạt và vượt mức điểm đề nghị xét tặng danh hiệu Công đoàn Vững mạnh xuất sắc và tập thể các CĐCS Cụm Thi đua 3 đề nghị khen tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ; Cờ Thi đua LĐLĐ TP.Cần Thơ cho Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ; và Bằng khen LĐLĐ TP.Cần Thơ cho 5 đơn vị còn lại.
            Cụm tiến hành bầu chọn Cụm trưởng điều hành Cụm Thi đua 3 trong  năm học 2014 – 2015, theo đó, đồng chí Trần Trung Đẩu - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ làm Cụm trưởng và và đồng chí Lưu Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ làm Cụm phó.
Tin, ảnh: Vĩnh Hiên – CĐ ngành GD&ĐT TP Cần Thơ