TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
LỄ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MBIOTECH VIỆT NAM - NHÀ MÁY CẦN THƠ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 04/10/2022 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lễ thành lập Công đoàn cơ sở và kết ...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Ngày 23/9/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai quy trình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - ...
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU LÀ CON ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Tiếp tục thực hiện chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2022: "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", ngày 09/9/2022, Công đoàn các Khu Chế ...
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Đoàn khảo sát hoạt động Công đoàn cơ ...
TỔ CHỨC HỘI THI “BỮA CƠM GIA ĐÌNH, ẤM ÁP YÊU THƯƠNG” NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2022
Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, công nhân lao động trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò to lớn của gia ...
TỔ CHỨC LỄ TRAO QUÀ CHO CON ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; sáng ngày 10/6/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lễ trao quà cho con đoàn viên, ...
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Sáng ngày 15/6/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 ...
TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP VÀ RA MẮT TỔ TỰ QUẢN KHU NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN
Căn cứ vào Chương trình công tác, chiều ngày 09/6/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết công tác phối hợp và ra mắt ...
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ, ngày 25/5/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tấp huấn Nghị định 145/2020/NĐ-CP ...
LỄ TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Sáng ngày 27/5/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lễ trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hưởng ứng ...
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Sáng ngày 17/5/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên ...
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 19/5/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức ...