NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Các kỳ Đại hội Công đoàn Cần Thơ

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN
TỈNH HẬU GIANG (THÁNG 3/1976 - 1977)

THƯ KÝ: Đồng chí HÀ THÁI BÌNH (TƯ HIỀN)

PHÓ THƯ KÝ: Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG (BA TÌNH)

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
 ____________________________________________________ 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH HẬU GIANG
LẦN THỨ I (1977 - 1980)

Họp từ ngày 27/9 đến 1/10/1977 tại Cung Thiếu nhi (nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ), có 228 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành có 29 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí
THƯ KÝ: Đồng chí HÀ THÁI BÌNH (TƯ HIỀN)
LHCĐ tỉnh Hậu Giang
UV Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam

 
PHÓ THƯ KÝ: Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Trần Văn Dữ:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Lê Quang Đáng: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Võ Thị Phi: Thư ký CĐ TP Cần Thơ
Quách Xuân Hòa: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Lê Thị Tỵ: Ty Y tế Tỉnh Hậu Giang

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Khấu Thị Thanh:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Tấn Quyên: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Trần Thị Thanh Tâm: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Đoàn Thanh Hoàng: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Trí: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Lê Văn Ân: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Đỗ Thụy Quân: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Bách: Ty Giáo dục Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Đệ: Xí nghiệp Dược 2/9
Phan Văn Sáng: CĐ TX Sóc Trăng, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thành Công: Ty Xây dựng Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thành Điểm: Ty Giao thông vận tải Tỉnh Hậu Giang
Lê Quang Phú: Ty Thương nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Phạm Thanh Tùng: CĐ TX Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Đồng Đáo: Ty Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Lê Tấn Công: Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Đặng Thị Ngôn: Hội LHPN Tỉnh Hậu Giang
Ngô Thành Phát: Ủy ban Kế hoạch Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Văn Thiệu: Ty Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Trần Quốc Thuấn: Nhà Máy Nhiệt điện Trà Nóc
La Hoàng Trân: Ty Công nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Viễn: Ty Lao động Tỉnh Hậu Giang
_________________________________________________________
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH HẬU GIANG
LẦN THỨ II (1981 - 1983)


Họp từ ngày 24/3 đến 27/3/1981 tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang (nay là Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ), có 264 đại biểu. Đại hội bầu Ban chấp hành có 37 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí.

THƯ KÝ:
Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang

PHÓ THƯ KÝ: Đồng chí TRẦN VĂN DỮ
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Nguyễn Tấn Quyên:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Khấu Thị Thanh: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Đoàn Thanh Hoàng: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Trung Mỹ: CĐ TP Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang
Đỗ Văn Đức: Sở Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Bách: Sở Giáo dục Tỉnh Hậu Giang
Huỳnh Thiện Tâm: Xưởng Cơ khí Hậu Giang

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Đỗ Thụy Quân:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Phạm Thị Kim Hoa: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hải Thọ: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Cao Văn Nên: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Tươi: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Trí: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Trần Thị Thanh Tâm: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Phú: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Lê Văn Ngôn: Sở Lao động Tỉnh Hậu Giang
Bùi Thị Vui: CĐ H. Mỹ Xuyên, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Ngọc Thạch: Sở Y tế Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Xuân Quỹ: Nông trường Sông Hậu
Nguyễn Thanh Sơn: Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Bùi Vy: Công ty XNK Tỉnh Hậu Giang
Võ văn Hiện: Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Nguyễn Văn Liềm: Sở Tài chánh Hậu Giang
Huỳnh Kim Bản: Sở Xây dựng Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hấu: Sở GTVT Tỉnh Hậu Giang
Hoàng Thế Đường: CĐ H. Thốt Nốt, Tỉnh Hậu Giang
Phạm Thị Kỷ: CĐ TX Sóc Trăng, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Văn Thanh: CĐ H. Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Hiệp: Sở Thủy lợi Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Đệ: Xí nghiệp Dược 2/9
Lê Quang Nhã: UB Kế hoạch Tỉnh hậu Giang
Phạm Trung Tây: Khu Cầu đường 7
Nguyễn Hải Bằng: Sở Thương nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Đình Thanh: Nhà máy điện Trà Nóc
Võ Thị A: Trường Đại học Cần Thơ
             ___________________________________________________
        
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH HẬU GIANG
LẦN THỨ III (1983 - 1988)

Họp từ ngày 12/87 đến 13/8/1983 tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang (nay là Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ), có 319 đại biểu. Đại hội bầu Ban chấp hành có 39 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí.

THƯ KÝ: Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
UV Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam

PHÓ THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC:
Đồng chí NGUYỄN TẤN QUYÊN
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang

PHÓ THƯ KÝ:
Đồng chí TRẦN VĂN DỮ
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Lê Công Đoàn:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Khấu Thị Thanh: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Đoàn Thanh Hoàng: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Ngô Chi Lăng: Sở Giáo dục Tỉnh hậu Giang
Phạm Thị Kim Hoa: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hải Thọ: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Nguyễn Thị Tươi:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Cao Văn Nên: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thanh Hiền: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Lê Xuân Nghiêm: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Trương Thị Thân: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Phan Hùng Tân: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Đỗ Thị Quân: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Bùi Thị Vui: CĐ H. Mỹ Xuyên, Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Ngọc Thạch: Sở Y tế Tỉnh Hậu Giang
Lê Phước Tân: Sở Thương nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Văn Hội: Xí nghiệp Gạch QD II Tỉnh Hậu Giang
Lý Thị Hiền: Trường PTTH H. Mỹ Xuyên Tỉnh Hậu Giang
Huỳnh Thanh Hoàng: CĐ H. Long Phú Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thanh Sơn: Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Nguyễn Việt Hùng: Công ty XNK Tỉnh Hậu Giang
Phạm Minh Điện: Sở Tài chính Tỉnh Hậu Giang
Lê Văn Ngôn: Sở Lao động Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thành Vĩnh: Ủy ban Kế hoạch Tỉnh Hậu Giang
Dương Duy Dân: Sở Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Thạch Thành Thâu: Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Xuân Quỹ: Nông trường Sông Hậu
Đinh Thị Kim Tâm: Công ty Xây dựng Thủy lợi 10
Ngô Thành Nghiệp: Trạm máy kéo H. Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Văn hai: Khu cầu đường 7
Huỳnh Thiện Tâm: Xưởng Cơ khí Hậu Giang
Lê Anh Thông: Nhà máy Điện Trà Nóc
Nguyễn Văn Dương: Trường Đại học Cần Thơ
Võ Văn Vàng: Sở Lương thực Tỉnh Hậu Giang
Hoàng Thế Đường: CĐ H. Thốt Nốt Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Kim Hạnh: CĐ H. Chấu Thành Tỉnh Hậu Giang
     ________________________________________________________

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH HẬU GIANG
LẦN THỨ IV (1988 - 1993)

Họp từ ngày 29/9 đến 30/9/1988 tại Hội trường Cửu Long (nay là Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ), có 326 đại biểu. Đại hội bầu Ban chấp hành có 41 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí.
    
CHỦ TỊCH: Đồng chí LÊ CÔNG ĐOÀN
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
UV Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH:
Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Nguyễn Thị Phú:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Đức: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hải Thọ: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Trần Việt Hùng: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Trần Hồng Việt: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thanh Hiền: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thượng Chí: LHCĐ Tỉnh Hậu Giang

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Nguyễn Văn Hoàng:
LHCĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Quốc Việt: LĐLĐ Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Hữu Chí: Nông trường Sông Hậu
Nguyễn Minh Chiến: CĐ H. Mỹ Tú Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Việt Hùng: LH Cty XNK Tỉnh Hậu Giang
Phạm Thị Kim Hoa: Sở LĐTB-XH Tỉnh Hậu Giang
Phạm Hữu Hạnh: Nhà máy Điện Trà Nóc
Phan Thông Huấn: Xưởng Cơ khí Hậu Giang
Trương Viết Hùng: Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Khâm: Nhà máy Cơ khí 1/5
Thạch Thị Hoa La: CĐ H. Mỹ Xuyên Tỉnh Hậu Giang
Ngô Chi Lăng: Sở Giáo dục Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Nguyệt: CĐ H. Ô Môn Tỉnh Hậu Giang
Bùi Trọng Nghĩa: Trường Đại học Cần Thơ
Đặng Hữu Nghĩa: Sở Điện lực Hậu Giang
Đặng Thanh Phong: Sở VHTT Tỉnh Hậu Giang
Lê Văn Quận: Sở Xây dựng Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị  Ry: Sở Công nghiệp Tỉnh Hậu Giang
Trần Sophia: Sở Y tế Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Kim Tòng: CĐ H. Thốt Nốt Tỉnh Hậu Giang
Lê Phước Tân: Sở Thương mại Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Quang Thuyết: Sở GTVT Tỉnh Hậu Giang
Võ Thành Tám: Xí nghiệp CAFATEX
Huỳnh Trung Trực: Ủy ban Kế hoạch Tỉnh Hậu Giang
Lê Văn Tâm: Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Huỳnh Trường Trinh: Xí nghiệp Rau quả đông lạnh
Quách Thị Trang: Trường PTTH Châu Văn Liêm
Cao Thị Vân: CĐ TX Sóc Trăng Tỉnh Hậu Giang
Bùi Thị Vui: CĐ H. Mỹ Tú Tỉnh Hậu Giang
Tái Vũ: CĐ H. Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thành Quắn: CĐ H. Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Ngọc Yến: Ban Khoa giáo Tỉnh Hậu Giang

- Năm 1990 bổ sung đ/c Trần Hồng Mẫn và đ/c Nguyễn Thành Văn vào Ban Chấp hành.
- Năm 1990 đ/c Nguyễn Thanh Hiền - UVTV chuyển công tác về thị xã Vị Thanh, Tỉnh Cần Thơ.
- Tháng 4/1992 đ/c Trần Việt Hùng - UVTV chuyển công tác về Tỉnh Sóc Trăng.


BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CẦN THƠ (5- 1992)

Sau khi chia tách tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra Quyết định số: 362/QĐ-TLĐ ngày 4/5/1992 về công nhận Ban Chấp hành lâm thời tỉnh cần Thơ có 41 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí.
CHỦ TỊCH: Đồng chí LÊ CÔNG ĐOÀN
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
UV Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH: Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Nguyễn Thị Đức: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Trần Hồng Việt: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Nguyễn Quốc Việt: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Lệ Nga: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Trần Hồng Mẫn: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thượng Chí: Sở Nông nghiệp Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Quang Thuyết: Sở GTVT Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Việt Hùng: LH Cty XNK Tỉnh Cần Thơ
Ngô Chi Lăng: Sở Giáo dục Tỉnh Cần Thơ
Lê Văn Quận: Sở Xây dựng Tỉnh Cần Thơ
Lê Văn Tâm: Tỉnh Đoàn Cần Thơ
Huỳnh Trường Trinh: Xí nghiệp Rau quả đông lạnh
Nguyễn Hữu Chí: Nông trường Sông Hậu
Nguyễn Kim Tòng: LĐLĐ H. Thốt Nốt, Tỉnh Cần Thơ
Phạm Hữu Hạnh: Nhà máy Điện Trà Nóc
Phạm Thị Kim Hoa: Sở LĐTB-XH Tỉnh Hậu Giang
Trương Viết Hùng: Cục Thuế Tỉnh Cần Thơ
Phan Thông Huấn: Xưởng Cơ khí Cần Thơ
Bùi Trọng Nghĩa: Trường Đại học Cần Thơ
Đặng Hữu Nghĩa: Sở Điện lực Cần Thơ
Đặng Thanh Phong: Sở VHTT Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thị  Ry: Sở Công nghiệp Tỉnh Cần Thơ
Quách Thị Trang: Trường PTTH Châu Văn Liêm
Phạm Thị Kim Hoa: Sở LĐTB - XH Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Kim Hoa: LĐLĐ TP Cần Thơ
Lê Thị Chiến: LĐLĐ H. Phụng Hiệp Tỉnh Cần Thơ
Thái Vũ: LĐLĐ H. Vị Thanh Tỉnh Cần Thơ
Trần Sophia: Sở Y tế Tỉnh Cần Thơ
Trịnh Văn Xê: LĐLĐ H. Ô Môn Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Khâm: Nhà máy Cơ khí 1/5
        ________________________________________________________


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH CẦN THƠ
LẦN THỨ V (1993 - 1998)


Họp từ ngày 4/6 đến ngày 5/6/1993 tại Hội trường Tỉnh ủy (nay là Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ), có 201 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành có 33 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí

CHỦ TỊCH: Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC: Đồng chí TRẦN HỒNG VIỆT
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Lê Việt Triều: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Trần Hồng Mẫn: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Phan Hùng Tân: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Phan Thị Bình: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Lệ Nga: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Kim Hoa: LĐLĐ TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Văn Biết: Sở Nông nghiệp Tỉnh Cần Thơ

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Võ Xuân Hiệp: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Minh Hồng: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thành Trình: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Hà Thanh Vân: Sở GD-ĐT Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Kim Tòng: LĐLĐ H. Thốt Nốt Tỉnh Cần Thơ
Lù Cẩm Sáng: LĐLĐ H. Ô Môn Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thị Thơi: LĐLĐ H. Châu Thành Tỉnh Cần Thơ
Lê Thị Chiến: LĐLĐ H. Phụng Hiệp Tỉnh Cần Thơ
Võ Phùng Quang: LĐLĐ H. Long Mỹ Tỉnh Cần Thơ
Ngô Thị Thanh Giang: Sở Xây dựng Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Quang Thuyết: Sở GTVT Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thị Hồng Loan: XN Liên hiệp Dược Hậu Giang
Nguyễn Quốc Ca: Tỉnh Đoàn Cần Thơ
Lê Hồng Quang: LĐLĐ TX Vị Thanh Tỉnh Cần Thơ
Phạm Thị Luân Thái: Sở LĐTB-XH Tỉnh Cần Thơ
Trần Thu Phượng: Sở KHCN & MT Tỉnh Cần Thơ
Trương Viết Hùng: Cục Thuế Tỉnh Cần Thơ
Lê Thị Thái: Sở Thương mại Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Khác Vinh: Sở Y tế Tỉnh Cần Thơ
Huỳnh Cẩm Hoa: Trường Đại học Cần thơ
Nguyễn Thị Ry: Sở Công nghiệp Tỉnh Cần Thơ
Huỳnh Thanh Sơn: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cần Thơ
Huỳnh Lyn: Nhà máy Nhiệt điện Trà Nóc Tỉnh Cần Thơ
Lê Lương Bích Thủy: Ngành Ngân hàng Tỉnh Cần Thơ
       ________________________________________________________


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH CẦN THƠ
LẦN THỨ VI (1998 - 2003)

Họp từ ngày 22/6 đến ngày 23/6/1998 tại Hội trường Tỉnh ủy (nay là Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ), có 247 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành có 39 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí

CHỦ TỊCH: Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC: Đồng chí TRẦN HỒNG VIỆT
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ

PHÓ CHỦ TỊCH : Đồng chí PHAN THỊ THU VÂN
LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:
Lê Việt Triều: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Trần Hồng Mẫn: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Phan Hùng Tân: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Phan Thị Bình: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Võ Xuân Hiệp: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Minh Hồng: LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ
Hà Thanh Vân: Sở GD-ĐT Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Kim Hoa: LĐLĐ TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
Đoàn Quốc Việt
Phan Thông Huấn
Nguyễn Thị Thơi: LĐLĐ H. Châu Thành Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Kim Tòng: LĐLĐ H. Thốt Nốt Tỉnh Cần Thơ
Lù Cẩm Sáng: LĐLĐ H. Ô Môn Tỉnh Cần Thơ
Võ Phùng Quang: LĐLĐ H. Long Mỹ Tỉnh Cần Thơ
Lê Thị Chiến: LĐLĐ H. Phụng Hiệp Tỉnh Cần Thơ
Ngô Thị Thanh Giang: Sở Xây dựng Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Quang Thuyết: Sở GTVT Tỉnh Cần Thơ
Lê Thị Thái: Sở Thương mại Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thị Hồng Loan: XN Liên hiệp Dược Hậu Giang
Lê Hồng Dũng: LĐLĐ H. Vị Thủy Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thanh Sơn: Sở Nông nghiệp Tỉnh Cần Thơ
Ngô Cẩm Hồng: Sở Y tế Tỉnh Cần Thơ
Trần Thanh Xuân: Cục Thuế Tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Quốc Ca: Tỉnh Đoàn Cần Thơ
Trần Thị Mỹ Dung: Sở LĐTB-XH Tỉnh Cần Thơ
Mạnh Hà: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cần Thơ
Lâm Thanh Hải: Xí nghiệp CAFATEX
Trần Minh Hoàng: Sở Tư pháp Tỉnh Cần Thơ
Châu Bỉnh Khung: Hội đồng LMHTX Tỉnh Cần Thơ
Hầu Vĩnh Khang: Ban QL Khu CX & CN Tỉnh Cần Thơ
Lê Thị Thu Thủy: Xí nghiệp May MEKO
Mai Châu Tiết: Trường CNKT Tỉnh Cần Thơ
Phạm Minh Khải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cần Thơ
Bùi Trọng Nghĩa: Trường Đại học Cần Thơ
Phạm Thị Mộng Trúc: Sở VHTT Tỉnh Cần Thơ
Huỳnh Trường Vĩnh: Sở KHCN & MT Tỉnh Cần Thơ

Đầu năm 2001, đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI, đồng chí LÊ VIỆT TRIỀU chuyển công tác.
Ban Chấp hành bầu bổ sung đồng chí TRẦN HỒNG VIỆT (UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam) làm Chủ tịch, đồng chí PHAN THỊ THU VÂN làm Phó Chủ tịch Thường trực, bầu bổ sung các đồng chí TRẦN HỒNG MẪN, PHAN HÙNG TÂN làm Phó Chủ tịch, đồng chí ĐOÀN QUỐC VIỆT làm Thường vụ.
 
(Đang cập nhật các nhiệm kỳ tiếp theo)