TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÁN BỘ CNVC-LĐ HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2/2015

         Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ,  kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện Vĩnh Thạnh về hiến máu nhân đạo năm 2015,  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai và vận động trong công nhân, viên chức lao động huyện Vĩnh Thạnh tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo.

        Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ,  kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện Vĩnh Thạnh về hiến máu nhân đạo năm 2015,  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai và vận động trong công nhân, viên chức lao động huyện Vĩnh Thạnh tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo.
        Theo kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ huyện, vào lúc 7g30 ngày 04/8/2015 đã có 88 cán bộ, công chức tập trung về Hội trường Khối đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh để tham gia hiến máu nhân đạo. 
        Từ đầu năm đến nay, cán bộ công chức huyện Vĩnh Thạnh tham gia 2 đợt hiến máu. Đợt 1 vào ngày 03/02/2015 có 81 cán bộ, công chức tham gia hiến máu. Đợt 2, ngày 04/8/2015 có 88 cán bộ, công chức tham gia. Tổng cộng 2 đợt là 169 cán bộ, công chức tham gia hiến máu.   
Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung