TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÁN BỘ CNVC-LĐ HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HỌC TẬP VÀ ĐÓNG GÓP CHO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

      Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và học tập các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua.

             Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và học tập các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua.
LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh đã kết hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Tư pháp huyện triệu tập Cán bộ, CNVC-LĐ về tham dự.
            Vào lúc 7g30, ngày 30/3/2015, tại Hội trường Huyện ủy Vĩnh Thạnh có 206 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động dự triển khai các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua và đã đóng góp cho Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bằng phiếu lấy ý kiến.
            Qua đợt học tập các văn bản luật và đóng góp ý kiến cho Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã nâng cao được sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật để cán bộ, CNVC-LĐ huyện, góp phần tuyên truyền trong nhân dân và phục vụ tốt hơn cho công tác
                                    Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung