TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG

           Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ cử 02 đại biểu (01 đại biểu Công đoàn ngành & 01 đại biểu Công đoàn cơ sở) tham dự Tập huấn Đối thoại xã hội và kỹ năng Thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại Văn phòng B Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian 2 ngày 09 & 10 / 11 / 2014.

            Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ cử 02 đại biểu (01 đại biểu Công đoàn ngành & 01 đại biểu Công đoàn cơ sở) tham dự Tập huấn Đối thoại xã hội và kỹ năng Thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại Văn phòng B Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian 2 ngày 09 & 10 / 11 / 2014.
             Đây là chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Xây dựng & Gỗ Quốc tế. Lớp học trang bị cho Cán bộ Công đoàn những kiến thức và kỹ năng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, kỹ năng thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, những kinh nghiệm để Công đoàn tham gia quản lý, tham gia giải quyết tranh chấp lao động.
            Tiếp tục những kỹ năng của lớp tập huấn, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục mở lớp tập huấn cho Cán bộ Công đoàn cơ sở trong ngành để giúp Cán bộ Công đoàn cơ sở tự tin thực hiện tốt vai trò của mình tại cơ sở.
            Tin, ảnh: Công đoàn ngành Xây dựng

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung