TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CĐCS BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2016

          Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Ngày 31/3/2016, Thủ trưởng hai cơ quan Liên đoàn Lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016.

 
         
          Hội nghị cũng thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, quy chế dân chủ năm 2015; báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2015, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và ký kết phát động thi đua năm 2016. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công chức đơn vị và ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa Thủ trưởng đơn vị 02 cơ quan với Chủ tịch công đoàn
           Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Quốc Hưng - Bí thư chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát động phong trào thi đua trong 02 cơ quan đề nghị CBCNV tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng tâm hiệp lực trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời yêu cầu công đoàn cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và LĐLĐ huyện đã đề ra trong năm 2016, cụ thể hoá thành kế hoạch và phối hợp chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.
Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh