TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CĐCS PHÒNG NỘI VỤ QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỎI NĂM 2015

            Nhằm đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong nền công vụ. Ngày 05 tháng 12 năm 2015, CĐCS Phòng Nội vụ quận Ô Môn phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thi công chức, viên chức giỏi.

       
       Nhằm đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong nền công vụ. Ngày 05 tháng 12 năm 2015, CĐCS Phòng Nội vụ quận Ô Môn phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thi công chức, viên chức giỏi.
       Tham gia Hội thi có 58 thí sinh, mỗi thí sinh phải trải qua 02 phần thi: Trắc nghiệm trong thời gian 40 phút và kỹ thuật trình bày văn bản trên máy vi tính trong 60 phút.
        Đây là Hội thi thiết thực giúp cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao nhận thức về trách nhiệm, xác định những điều công chức không được làm, ngăn ngừa và tham gia xử lý những vi phạm, rút kinh nghiệm giải quyết những thủ tục hành chính trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
       Qua kết quả Hội thi có hơn 95% thí sinh đều đạt yêu cầu đề ra, trong đó có 9 thí sinh đạt I, II,III.
Tin, ảnh: CĐCS Phòng Nội vụ