TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CĐCS PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2016

      Nhằm đánh giá kết quả công tác của Cán bộ công chức, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ công chức, tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017.
 


      Nhằm đánh giá kết quả công tác của Cán bộ công chức, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ công chức, tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017. Sáng ngày 06/01/2017, Thủ trưởng Cơ quan phòng Tài chính - Kế hoạch - Thống kê huyện Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Trí Truyện - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng chí Lâm Hiền- Trưởng chi cục Thống kê huyện và đồng chí Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch Công đoàn, cùng sự có mặt của gần 14 cán bộ, công chức.        
      Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan, báo cáo về hoạt động Công đoàn năm 2016, nghe Ban chấp hành Công đoàn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện phối hợp công tác giữa Cơ quan và Công đoàn năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2017; báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2016, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2017.
      Trong năm qua, Công đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch - Thống kê huyện Vĩnh Thạnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh; chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cơ quan, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực.
      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Trí Truyện - Bí thư chi bộ, đã đề nghị CBCNV tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng tâm hiệp lực trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCNV; vận động CBCNV tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; cần quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh