TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CĐCS TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG TƯ

      Sáng ngày 09/2/2017, CĐCS Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Đảng bộ cơ quan tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương tư khóa XII của Đảng cho 67 đảng viên, đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)...


      Sáng ngày 09/2/2017, CĐCS Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Đảng bộ cơ quan tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương tư khóa XII của Đảng cho 67 đảng viên, đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Đồng chí Nguyễn Thanh Thiên, Thành ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND TP.Cần Thơ chủ trì hội nghị.
      Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo TAND thành phố triển khai, quán triệt nội dung, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nội dung của Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đồng chí Chánh án TAND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Thiên phân tích sâu sắc các vấn đề cốt lõi như: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết; phân tích cụ thể, chi tiết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Những mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Để mỗi đảng viên, đoàn viên trong đơn vị nhận nhận diện đúng và kịp thời có giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị của ngành.
 
Tin, ảnh: Văn Khải – CĐCS Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ