NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022

    Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, vào ngày 9/11/2022 Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của trường tổ chức lễ mitting và diễu hành trong khuôn viên trường nhằm mục đích tổ chức tuyên truyền và phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam.

           Tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào của trường. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Đồng thời, tăng cường nhận thức của công đoàn viên và học sinh sinh viên về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động của người dân.

            Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 được toàn bộ các khoa, phòng trong nhà trường tổ chức thường xuyên, liên tục, nhưng được tập trung trong tháng cao điểm, tháng 11/2022. Thông qua Ngày Pháp luật đã giúp cho mọi cá nhân và đơn vị trong nhà trường có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Đồng thời, qua hoạt động này còn có mục đích vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn trường chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà trường, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng tích cực hành động vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. 
              Tin, ảnh: CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ