TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chi bộ Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền kết nạp đảng viên mới

Ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại cơ quan Liên đoàn Lao động, chi bộ LĐLĐ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú Tạ Quang Đức, công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền.

Ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại cơ quan Liên đoàn Lao động, chi bộ LĐLĐ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú Tạ Quang Đức, công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền.
 
 
Chi bộ Liên đoàn Lao động gồm 2 cơ quan: LĐLĐ và Hội Chữ thập đỏ, có 7 đảng viên. Qua thời gian công tác tại Hội chữ thập đỏ, đồng chí Tạ Quang Đức, chi bộ đã giao đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch và đồng chí Hồ Văn Thó, Phó Chủ tịch Hội CTĐ kiềm cặp đồng chí Tạ Quang Đức và đến nay đã được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đồng chí Bùi Công Tạo Bí thư chi bộ-Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền đã chỉ rõ 3 nhiệm vụ mà đảng viên mới cần rèn luyện để được trở thành đảng viên chính thức sau 12 tháng dự bị là: về tư tưởng tuyệt đối trung thành với Đảng; rèn luyện tác phong, đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, không vi phạm quy định 47(những điều đảng viên không được làm); tìm tòi sáng tạo, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tổng số đảng viên của chi bộ Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đến nay là 8 đồng chí, trong đó có 3 nữ.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền