TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

        (CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Hướng dẫn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

            (CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Hướng dẫn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ban Thường vụ LĐLD thành phố yêu cầu, từ nay đến hoàn thành ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp công đoàn thành phố tập trung tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của CNVCLĐ vào các dự thảo văn kiện ĐH đảng bộ các cấp và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Sau ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố đến ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2010-2015; những ý kiến đóng góp của CNVCLĐ vào các dự thảo Văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với Đại hội. Sau ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần tập trung tuyên truyền các hoạt động của các cấp công đoàn và CNVCLĐ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dư luận CNVCLĐ, về kết quả ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…
ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung