TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỜ ĐỎ

           Thực hiện Công văn số 478/LĐLĐ, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ về chủ trương xây dựng trụ sở cơ quan Liên đoàn lao động các quận, huyện.
            Ngày 15/9/2015, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với đồng chí Hoàng Kim Cương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc bố trí đất xây dựng trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ.

           Thực hiện Công văn số 478/LĐLĐ, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ về chủ trương xây dựng trụ sở cơ quan Liên đoàn lao động các quận, huyện.
            Ngày 15/9/2015, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với đồng chí Hoàng Kim Cương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc bố trí đất xây dựng trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ.
            Qua một buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ thống nhất bố trí 01 lô đất sạch, chiều dài 74,5m, chiều rộng 19,3m, diện tích hơn 1427m2. Giao cho Liên đoàn lao động huyện liên hệ với phòng Kinh tế - Hạ tầng và phòng Tài nguyên – Môi trường để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Lãnh đạo 02 bên thống nhất 100% kinh phí xây dựng trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động huyện là do Liên đoàn lao động thành phố đảm nhận.
            Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đến lô đất, tiến hành khảo sát và thống nhất đất sạch, đảm bảo đủ điều kiện của Liên đoàn Lao động thành phố và tiếp nhận lô đất.
TIN: VĂN THỪA