TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CNVCLĐ HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM 2016

      Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-BCĐHMTN ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2016...


      Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-BCĐHMTN ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.
      Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân", "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc HMNĐ là một nghĩa cử cao đẹp, hàng ngày, hằng giờ những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.
      Vào ngày 06/9/2016 tại hội trường khối Đoàn thể huyện, LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, chỉ đạo Ban Chấp Hành CĐCS vận động CNVCLĐ trên địa bàn huyện (các ban ngành huyện) tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2016. Kết quả được 80 đơn vị máu; Kết quả từ đầu năm đến nay đạt 229 đơn vị. 

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh