TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Cơ quan Liên đoàn Lao động họp mặt đầu năm Giáp Ngọ

 
Sáng ngày 6/2/2014, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt đầu năm Giáp Ngọ 2014. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch- Chủ tịch Liên đoàn thành phố, các Ủy viên Thường vụ và cán bộ chuyên trách cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp tham dự.

 
 
 
Sáng ngày 6/2/2014, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt đầu năm Giáp Ngọ 2014. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch- Chủ tịch Liên đoàn thành phố, các Ủy viên Thường vụ và cán bộ chuyên trách cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp tham dự.
 
Tại buổi họp mặt, Văn phòng đã báo cáo tiến trình công tác chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo tại các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo kịp thời; phân công lực lượng trực Tết đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày Tết.
 
Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch động viên cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn các cấp cơ sở thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; các Ban chuyên đề tham mưu giúp Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và chương trình chủ điểm năm 2014.
 
Tin, ảnh: Xuân Nguyên - Ban Tuyên giáo