TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẨN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2016

            Sáng ngày 03/3/2016, Cơ quan Liên đoàn Lao độngthành phố Cần Thơtổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chứcnăm 2016. Đến dự có đ/c Huỳnh Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Trưởng, phó Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc cùng cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố.

            Sáng ngày 03/3/2016, Cơ quan Liên đoàn Lao độngthành phố Cần Thơtổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chứcnăm 2016. Đến dự có đ/c Huỳnh Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Trưởng, phó Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc cùng cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố.
              Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan LĐLĐ thành phố năm 2015, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; Công đoàn cơ sở cơ quan báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2015 và phát động chương trình thi đua 2016; Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016.
             Hội nghị đã phát huy dân chủ, đánh giá đúng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2015; công khai công tác tài chính, thảo luận và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức./.
Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPCT